Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen. Met elkaar vechten we tegen het verder verspreiden van dit virus.

Dijkema Ramen en Deuren doet er alles aan om de voorbereidingen, projecten en werkzaamheden door te laten gaan, onder voorwaarde dat de gezondheid van mensen, de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. De gezondheid en veiligheid van onze klanten, opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en medewerkers staan bij ons voorop.

Dijkema Ramen en Deuren heeft, zowel intern als extern, verschillende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en ons kwaliteitsniveau te kunnen handhaven. Wij volgen daarbij uiteraard de officiële adviezen en richtlijnen van het Kabinet en het RIVM.

Coronamaatregelen ten aanzien van externe contacten

  • Bezoek aan Dijkema Ramen en Deuren wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke en kan alleen na een telefonische afspraak.
  • Bezoek van projectleiders van Dijkema Ramen en Deuren aan klanten, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers wordt zoveel mogelijk opgeschort.
  • Monteurs werken, waar nodig, met een (niet-medisch) neus-mondkapje en handschoenen. Ook beschikken zij over desinfecterende middelen in hun montage-bus.
  • Op diverse wijze houden wij onze opdrachtgevers en relaties op de hoogte van onze werkzaamheden met betrekking tot het coronavirus en melden we wat we wel of niet kunnen doen.
  • Ook denken wij mee hoe de impact voor onze klanten, opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en medewerkers zoveel als mogelijk kan worden beperkt. Daar waar mogelijk bieden we alternatieven.

Onze werkzaamheden gaan op dit moment onverminderd door en tot nu toe zijn we in staat om ons werk te blijven doen binnen de gestelde kaders en richtlijnen.

Communicatie

Elke dag kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, waaraan we ons zullen moeten aanpassen.

Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus van invloed zijn op de afspraken die u maakt of heeft gemaakt met Dijkema Ramen en Deuren, dan verwachten we dat u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengt. We kunnen dan, zo nodig, direct actie ondernemen. Dit altijd in overleg met onze klanten, opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en medewerkers. Communicatie is hierbij het allerbelangrijkste.

We weten op dit moment niet precies hoe lang de coronamaatregelen van kracht zullen zijn. Dat brengt een grote onzekerheid met zich mee. Dijkema Ramen en Deuren wil er samen met u alles aan doen om zoveel mogelijk projecten verantwoord en veilig door te laten gaan.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

coronamaatregelen

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com