Dijkema Ramen en Deuren hanteert de leveringsvoorwaarden van de Metaalunie, zoals die nu gelden of in de toekomst zullen gelden. 

U kunt de Metaalunievoorwaarden downloaden, nadat u zich akkoord heeft verklaard met het volgende:

– De Metaalunievoorwaarden worden uitsluitend integraal gebruikt, dus zonder wijzigingen, zoals aanvullingen of weglatingen van artikelen;

– Verzending aan derden (zoals klanten) zal uitsluitend in PDF/ ‘alleen-lezen’ format gebeuren, opdat de tekst niet op eenvoudige wijze kan worden veranderd.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com