Inleiding
Dijkema Ramen en Deuren BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dijkema Ramen en Deuren BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dijkema Ramen en Deuren BV, Logistiekweg 28, 7007 CJ  Doetinchem.

 

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Dijkema Ramen en Deuren BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Dijkema Ramen en Deuren BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Dijkema Ramen en Deuren BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Dijkema Ramen en Deuren BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dijkema Ramen en Deuren BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Dijkema Ramen en Deuren BV of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Dijkema Ramen en Deuren BV zorgvuldig geselecteerd.

 

Afmelden
Dijkema Ramen en Deuren BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Dijkema BV geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@dijkema.nl of schriftelijk bij Dijkema BV, t.a.v. Adresregistratie, Logostiekweg 28, 7007 CJ  Doetinchem.

 

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Dijkema Ramen en Deuren BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Dijkema Ramen en Deuren BV, t.a.v. Adresregistratie, Logistiekweg 28, 7007 CJ Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Dijkema Ramen en Deuren BV met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Dijkema Ramen en Deuren BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dijkema Ramen en Deuren BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Dijkema Ramen en Deuren BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Gebruik van Cookies door Dijkema Ramen en Deuren BV
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Dijkema Ramen en Deuren BV gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Dijkema Ramen en Deuren BV maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Dijkema Ramen en Deuren BV, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Dijkema Ramen en Deuren BV kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Dijkema Ramen en Deuren BV is uw emailadres de gebruikersnaam.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Dijkema Ramen en Deuren BV en andere websites
Op de sites van Dijkema Ramen en Deuren BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Dijkema Ramen en Deuren BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Dijkema Ramen en Deuren BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Dijkema Ramen en Deuren BV.

 

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. Dijkema Ramen en Deuren BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Dijkema Ramen en Deuren BV.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Dijkema Ramen en Deuren BV acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.

 

Colofon

Dijkema Ramen en Deuren BV
Logistiekweg 28
7007 CJ Doetinchem
T: (0314) 37 89 89
E: info@dijkema.nl

Postgiro: 4178083
Bank: 37.47.26.957
KvK: 09045697
BTW nr: NL8131.76.876.B01

Webredactie:
Niels Dijkema
Leo ten Have

Concept en ontwerp:
Leo ten Have creatieve communicatie, Doetinchem
Nicole Opgenoort, Maaike Bruijl, webdesign

 

Fotografie:
Leo ten Have

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com